Защита на лични данни

Защитата на Вашата лична сфера при използване на нашата уеб – страница е важна грижа за нас. Затова тук ще Ви информираме относно нашата практика за защита на личните данни.

Анонимни данни

Можете да посещавате нашия сайт, без да ни съобщавате кой сте. Чрез посещаването на сайта може да се запише информация относно влизането в нея /например Вашия IP – адрес, дата, час, разглеждани страници/. Тези данни не принадлежат към данните, отнесени към личността, а са анонимни. Оценяват се само за целите на статистиката. Не се препращат на трети лица за комерсиални или некомерсиални цели.

Лични данни

Лични данни се снемат, само ако Вие ни ги предоставите, например чрез нашия формуляр за контакти. Тези лични данни ще се използват от нас за отговор на Вашите въпроси или коментари. Ако във формуляра за контакти ни съобщите Вашите имена Twitter, тогава ще използваме тези имена, за да Ви следваме по Twitter. Ако не желаете това, в съответното поле не вписвайте имена Twitter.

Ако участвате в он-лайн игри с печалби, ще снемем Вашите данни за играта с печалби.

Въведените лични данни се разглеждат поверително и не се препращат на неупълномощени трети лица. Обработката на данни се извършва от нас при стриктно спазване на законовите изисквания.

В качеството си на потребител на този сайт с използването му Вие давате доброволно изричното си съгласие, Стадекс в качеството на администратор на лични данни да събира, съхранява, обработва, проверява, използва и/или предоставя информация за всички предоставени от Вас лични данни и/или други данни съобразно целите, за които са предоставени и разпоредбите на ЗЗЛД.

По всяко време можете да получите сведение относно запаметените от нас Ваши данни. При поискване бихме могли да ги поправим, блокираме или изтрием. За въпроси може да свържете с нас, като натиснете тук.

Упътване за пренасянето на данни в интернет

Стадекс изрично подчертава, че пренасянето на данни в интернет пространството /например при комуникация по и-мейла/ не би могло и в най-добрия случай да бъде защитено непрекъснато от интервенцията на трети лица.

Упътване за ползването на данни за контакт на тази уеб – страница с цел бизнес.

Използването на данните за контакт за бизнес – реклама е забранено, освен ако Стадекс не е дала предварително писменото си съгласие или ако вече съществуват бизнес – отношения. Стадекс и всички упоменати на този сайт лица забраняват каквото и да било комерсиално използване и препращане на техните данни.

Ако не желаете Фейсбук да причисли посещението на нашите страници към Вашия акаунт на потребител във Фейсбук, излезте от Вашия акаунт на потребител във Фейсбук.

Декларация за защита на данните за ползването на Google Analyties

Тази уеб-страница използва Google Analytics, служба за уеб – анализ на Google Inc.

Google Analytics използват така наречените Cookies, текстови бази с данни, които се запаметяват на Вашия компютър и които правят възможен анализа на ползването на уеб-страница от Вас. Генерираната чрез Cookie информация относно Вашето ползване на тази уеб–страница /включително и Вашия IP – адрес/ се пренасят на сървър на Гугъл в САЩ и се запаметяват там.

Гугъл ще използва тази информация, за да оцени Вашия интерес към уеб–страницата, да състави доклади относно активността на уеб-страницата и да предложи и други услуги, свързани с ползването на съответната уеб–страница и интернет пространството. Също така Гугъл ще препрати в даден случай тази информация на трети лица, ако законът изисква това или ако трети лица преработват тези данни по поръчка на Гугъл. Гугъл няма да свърже в никакъв случай Вашия IP – адрес с други данни на Google Inc.

Можете да предотвратите запаметяването на Cookies чрез съответното настройване на софтуера на Вашия браузър. В този случай Ви уведомяваме, че е възможно да не можете да ползвате всички функции на този сайт в целия му обхват.