Условия за ползване

Ползването на тази уеб-страница на фирма Стадекс България ООД /наречена по-нататък в текста Стадекс/ е регламентирано от посочените по-долу условия. Моля предварително да ги прочетете внимателно. С ползването на уеб-страницата Вие декларирате, че сте съгласни с тях.

Ако при ползването на страницата въведете, респективно препратите лична информация, Вие декларирате с това съгласието си, че тази информация може да бъде третирана по правилата на декларацията на защита на данните на Стадекс.

Стадекс може да актуализира или променя по всяко време тези условия. Те са обвързващи в съответната им редакция. Ако на тази страница се съдържат по- специални правила, те имат преимущество пред условията за ползване.

Защита на авторските права

Стадекс е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта www.studex.bg.

Авторските права върху съдържанието и всички публикации на този сайт притежава Стадекс България ООД и/или на неговите партньори.

Правата върху разположените на сайта текстове, изображения, лога, картинки, снимки, документи, бази данни, фотографии, търговски марки, имена и друга информация или рекламни материали и приложения, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и на останалото приложимо законодателство. Всяко тяхно използване изисква предварителното съгласие на Стадекс.

Стадекс Ви разрешава разглеждането, свалянето и временното запаметяване на отделна информация и страници от този сайт само за нетърговско използване. Сайтът на Стадекс е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели, без знанието и писменото разрешение на Стадекс. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация от него. Това е валидно също и за репродукцията, трайното запаметяване или изпращане на съдържания от сайта на други лица.

Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на сайта, без изричното разрешение на Стадекс и/или на неговите партньори, е забранено. Стадекс си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.
Използването на материали от страницата на https://www.studex.bg/, подлежи на утвърдените ограничения и условия за ползване, освен ако с договор не е уговорено друго.

Всички права са запазени!

Линкове към други уеб – страници

Съдържащите се на този сайт линкове към други уеб-страници са представени от нас под формата на оферти за услуги. При кликане върху съответния линк, Вие напускате сайта на Стадекс. Достъпът до външна уеб – страница чрез даден линк става на Ваша лична отговорност. Използването на тези външни уеб–страници става на отговорност на съответния потребител. При първоначалното публикуване на външните линкове на този сайт Стадекс е извършила проверка относно съдържанието на външната уеб-страница. Към момента на проверката не са установени законови нарушения. Стадекс не носи отговорност относно актуалното и бъдещото оформяне и съдържание на свързаните към сайта външни уеб-страници. Стадекс не извършва постоянен контрол на тези външни линкове без конкретни данни за наличие на правонарушения. В случай на установяване на такиви, външните линкове подлежат на изтриване. Поставянето на линкове към външни уеб-сайтове не означава, че Стадекс си присвоява информацията, съдържаща се в тях. Това не означава и, че Стадекс прави реклама на тези продукти, услуги, съдържания и информация или че съществува връзка от Стадекс към тях.

Изключване на гаранция

Информацията на този сайт е на разположение на потребителя без наличието на каквато и да е гаранция относно истинността, пълнотата и достоверността на публикуваните материали, както и относно техните съдържанията, свързани с нарушаването на права на трети лица и интелектуалната собственост. Стадекс дава изцяло необвързващи указания и информация за грижите, които следва да бъдат положени при пробиването на ушите. Те трябва да се разбират като козметични, а не като медицински указания. На разположение на потребителя е изцяло неспециализирана и непрофесионална информация. Стадекс подчертава, че съдържащата се на сайта информация в никакъв случай не може да замести консултацията или лечението от лекар, както и че не трябва да бъде разбрана като подкана към самодиагноза, самолечение или нелечение на възможно заболяване/страдание.

Стадекс може да промени съдържанията на този сайт по всяко време, без предварително оповестяване. Стараем се да актуализираме информацията, но не сме задължени и не носим отговорност за това. Стадекс не поема гаранция за възможността за свързване, за техническото използване и за липсата на вируси в интернет-страниците, респективно в данните, които се предават.

Отговорност

Рискът от ползването на съдържанията, предоставени на разположение на този сайт, се поема единствено от потребителя. Стадекс не поема никаква гаранция за възможни щети, освен при наличие на умисъл и законово регламентирана отговорност. Стадекс не поема никакви разходи за Вашите уреди или данни, ако те се увредят при ползването на този сайт.

Приложимо право

Приложимото право по въпросите, свързани с използването на този сайт, е законодателството на Република България. Компетентен съд за всички правни спорове е съдът по седалището на фирма Стадекс Европа ООД.

Стадекс не е отговорна за това дали съдържанията на този сайт са подходящи за ползване извън България или достъпът до информацията на този сайт е допустим извън България. Достъпът става по собствено желание и на собствен риск на съответния потребител. Потребителят носи лична отговорност за спазването на българското законодателство.